Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.07.2012.

Održan seminar na temu "Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora"

Na seminaru koji je održan u Upravi za kadrove, 6. jula 2012. godine na temu “Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora”, kao jedan od predavača učestvovala je i Slavica Bajić, pomoćnica sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo...

23.06.2012.

Održan seminar na temu Pravno tehnička pravila za izradu propisa

U Upravi za kadrove, 22. juna 2012. godine održan je seminar na temu Pravno tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije...

27.05.2012.

Održan seminarza obuku trenera/ica iz redova nosilaca pravosudnih funkcija

Slavica Bajić, pomoćnica sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo, bila je jedan od predavača na seminaru za obuku trenera/ica iz redova nosilaca pravosudnih funkcija, koji je održan 25. i 26. maja 2012. godine, u hotelu „Maestral“...

05.11.2011.

Održan seminar na temu Pravno tehnička pravila za izradu propisa sa smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije.

Predavači na ovom seminaru bili su: Vojislava Đukić i Radmila Mujović, pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo i Zdravko Vuksanović, savjetnik u Sekretarijatu za zakonodavstvo...

07.04.2011.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo za 2010. godinu

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. aprila 2011. godine, razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo za 2010. godinu.

06.04.2011.

Seminar “Nomotehnika – Pravno-tehnička pravila za izradu propisa”

Predstavnici Sekretarijata za zakonodavstvo održali su seminar za državne službenike na temu “Nomotehnika – Pravno-tehnička pravila za izradu propisa” 6. aprila 2011. godine u organizaciji Uprave za kadrove.

05.04.2011.

Prva konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore

Predstavnica Sekretarijata za zakonodavstvo, pomoćnica sekretara Slavica Bajić, prisustvovala je 5. aprila 2011. godine Prvoj konferenciji Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore koja je održana u zgradi Skupštine Crne Gore.

15.01.2010.

Pravno-tehnička pravila za izradu propisa

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. januara 2010. godine, razmotrila je Pravno-tehnička pravila za izradu propisa koja je sačinio Sekretarijat za zakonodavstvo.

Prilog ovih pravno-tehničkih pravila su Smjernice za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije koje je Sekretarijat za zakonodavstvo pripremio uz aktivno učešće predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodavstvo, koji su angažovani u okviru Twinning projekta Usklađivanje zakonodavstva.Download

11.01.2010.

Pravno-tehnička pravila za izradu propisa

Saglasno članu 31 stav 2 Poslovnika Vlade Crne Gore (Službeni list CG", broj 48/09), Sekretarijat za zakonodavstvo sačinio je Pravno-tehnička pravila za izradu propisa i dostavio ih Vladi Crne Gore radi upoznavanja.

26.11.2008.

Sajam zapošljavanja

Sekretarijat za zakonodavstvo učestvovao je na Sajmu zapošljavanja održanom 24. i 25. novembra 2008. godine u Podgorici, koji je organizovala Uprava za kadrove u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Centrom za stručno obrazovanje.Download