Manja slova Veća slova RSSVijesti

30.12.2021.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu.

09.07.2021.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2020. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. jula 2021. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2020. godini.

24.06.2021.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Vlada Crne Gore je, dana 23. juna 2021. godine, ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, da od dana dobijanja tog ovlašćenja do imenovanja sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, a najduže šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata

31.12.2020.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu.

30.12.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-5608/2 od 24. decembra 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da, od dana dobijanja tog ovlašćenja do imenovanja sekretara ovog sekretarijata, a najduže šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata...

07.12.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-5309 od 27. novembra 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da, najduže do mjesec dana od dana dobijanja tog ovlašćenja, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata za zakonodavstvo, potpisuje akte i raspolaže budžetskim sredstvima ovog organa

23.11.2020.

Seminar "Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije"

Predstavnici Sekretarijata za zakonodavstvo su 20. novembra 2020. godine, u organizaciji Uprave za kadrove, održali seminar na temu “Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“.

09.06.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3028 od 4. juna 2020. godine, kojim je dopunjen Zaključak Vlade Crne Gore, broj 07-2906 od 28. maja 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, da do imenovanja sekretara ovog sekretarijata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata...

06.04.2020.

Sekretarka i pomoćnice sekretarke u Sekretarijatu za zakonodavstvo donirale polovinu martovske zarade za borbu protiv COVID 19

Sekretarka i pomoćnice sekretarke u Sekretarijatu za zakonodavstvo donirale su polovinu svoje martovske zarade Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti i na taj način dale svoj doprinos u sprečavanju širenja infekcije COVID 19.

23.01.2020.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2019. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 16. januara 2020. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2019. godini.