Manja slova Veća slova RSSSlavica Bajić - sekretarka Sekretarijata za zakonodavstvo

SZZ

Rođena 12. septembra 1958. godine, u Pljevljima. Pravni fakultet završila 1981. godine u Podgorici. Profesionalnu karijeru započela u Republičkom sudu udruženog rada SR Crne Gore, 1981. godine, a zatim slijedi rad u Opštinskom komitetu za urbanizam, komunalne i stambene poslove, OOUR-u “Distribucijaprojekt” i Sekretarijatu za pravosuđe i upravu – Opština Podgorica, u svojstvu upravne inspektorke. Od 1986. do 2001. godine obavljala poslove savjetnice u Ustavnom sudu Republike Crne Gore, a od 2001. do 2003. godine radila na poslovima načelnice Sektora za pravne i kadrovske poslove u Pošti Crne Gore.  Nakon toga, bavila se advokaturom do izbora na funkciju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u decembru 2004. godine. Na toj funkciji se nalazila do 21. februara 2007 godine, kada je postavljena za pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, a te poslove je obavljala do 7. oktobra 2021. godine, kada je imenovana za sekretarku Sekretarijata za zakonodavstvo.

Kao pomoćnica sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo učestvovala je u izradi Pravno-tehničkih pravila za izradu propisa koje je utvrdio Sekretarijat za zakonodavstvo 2010. godine, i  koautorka je Monografije Sekretarijat za zakonodavstvo 1968-2018. – Institucionalni razvoj i uloga Sekretarijata za zakonodavstvo u stvaranju prava i unapređenju pravnog sistema Crne Gore.


Sarađivala je i objavila više radova na različite pravne teme u pravnim časopisima i autorka je brojnih radova koji se tiču rodne ravnopravnosti i koautorka Komentara Zakona o rodnoj ravnopravnosti (izdanje 2009. godine i dopunjeno izdanje 2016. godine).