Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

25.03.2022.

Seminar „Izrada zakona i drugih propisa u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa i Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije”

Sekretarijat za zakonodavstvo je 21. i 22. marta 2022. godine, u Upravi za kadrove, održao seminar na temu „Izrada zakona i drugih propisa u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa i Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije”

više...
04.02.2022.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2021. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 26. januara 2022. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2021. godini.

Download više...
30.12.2021.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu.

Download više...
16.12.2021.

Seminar „Izrada zakona i drugih propisa u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa i Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije"

Sekretarijat za zakonodavstvo je 14. i 15. decembra 2021. godine, u Upravi za kadrove, održao seminar na temu „Izrada zakona i drugih propisa u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa i Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije"

više...
09.12.2021.

Seminar „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije"

Sekretarijat za zakonodavstvo je 7. decembra 2021. godine, u Upravi za kadrove održao seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

više...