Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

30.12.2021.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2022. godinu.

Download više...
09.07.2021.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2020. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. jula 2021. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2020. godini.

Download više...
24.06.2021.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Vlada Crne Gore je, dana 23. juna 2021. godine, ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, da od dana dobijanja tog ovlašćenja do imenovanja sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, a najduže šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata

više...
31.12.2020.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu.

Download više...
30.12.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-5608/2 od 24. decembra 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da, od dana dobijanja tog ovlašćenja do imenovanja sekretara ovog sekretarijata, a najduže šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata...

više...